Płyta Neopren® – Guma CR

to kauczuk chloroprenowy otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsji chloroprenu.

Właściwości

 • Wysoka odporność na ozon,
 • dobre właściwości mechaniczne i szeroki zakres temperatur roboczych,
 • odporność na warunki atmosferyczne i wiele związków chemicznych,
 • obojętność na płomienie,

Zastosowanie

 • przemysł motoryzacyjny i elektroniczny,
 • przetwórstwo warzyw i owoców,
 • uszczelnienie układów wody pitnej,
 • odzież ochronna
 • węże do zimnej wody,
 • piwowarstwo i chłodnictwo.

Neopren® wykazuje odporność na

 • Alkohole i Glikole,
 • warunki atmosferyczne,
 • amoniak, freon, CO2,
 • roztwory i woda w średnich temperaturach,
 • smary silikonowe i oleje mineralne na bazie parafiny.

Neopren® nie wykazuje odporności na

 • ropopochodne paliwa,
 • rozpuszczalniki; estry, ketony i aceton,
 • węglowodory chlorowane,
 • węglowodory aromatyczne.

W naszej ofercie posiadamy płyty o różnych grubościach i wielkościach. Posiadamy też możliwość przycięcia płyty na konkretny wymiar lub nawet wycięcia konkretnego detalu.