Poliuretan – PUR, PU

otrzymuje się w wyniku polimeryzacji izocyjanianów z poliolami, uzyskiwanymi z ropy naftowej. W procesie produkcji łączy się z katalizatorami, stabilizatorami i środkami spieniającymi, a jego właściwości fizyczne i chemiczne uzależnione są od składu i masy cząsteczkowej. 

Właściwości

  • znakomita odporność na ścieranie, zużycie i rozciąganie,
  • znakomita odporność chemiczna,
  • wykazuje zdolność do tłumienia drgań,
  • wykazuje właściwości elektroizolacyjne i samogasnące,
  • odporność na warunki atmosferyczne,
  • odporność na rozpuszczalniki i kwasy ropopochodne.

Zastosowanie

  • uszczelnienia,
  • elementy konstrukcyjne( podkładki antywibracyjne, odbojniki pras, sprzęgła, bieżnie kół)
  • skrobarki i zgniatarki do taśm transporterowych,
  • powłoki poliuretanowe.