Guma NBR – kauczuk butadienowo akrylonitrylowy

Guma NBR znana jako guma olejoodporna powstaje w wyniku kopolimeryzacji butadienu i akrylonitrylu. Procentowy stosunek tych związków chemicznych warunkuje stopień olejoodporności i mrozoodporności. Występuje jako polimer izoprenu. 

Właściwości

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
 • odporność na ścieranie i zrywanie,
 • temperatura pracy od -30°C do 100°C,
 • twardość: 40 ºSh do 95ºSh,
 • niski współczynnik odkształcenia trwałego po ściskaniu,
 • odporność termiczna.

Zastosowanie

 • uszczelnienia: uszczelki, pierścienie uszczelniające typu „O” oringi,
 • opony, dętki i odboje,
 • elementy amortyzujące tłumiące drgania,
 • węże na paliwa ciekłe i oleje,
 • rękawiczki stosowane w przemyśle chemicznym,
 • podkłady maszyn i urządzeń,
 • wykładziny na siłownie i place zabaw.

NBR wykazuje odporność na:

 • oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe,
 • smary i benzynę,
 • płyny hydrauliczne,
 • węglowodory alifatyczne;
 • propan i butan,
 • alkohole,
 • wodne roztwory soli,
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich  temperaturach,
 • wodę do 60°C.

NBR nie wykazuje odporności na:

 • oleje i smary silikonowe,
 • płyny hamulcowe na bazie glikolu,
 • ciecze hydrauliczne typu HFD,
 • stężone kwasy i ługi,
 • węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri),
 • estry.

W naszej ofercie posiadamy płyty o różnych grubościach i wielkościach. Posiadamy też możliwość przycięcia płyty na konkretny wymiar lub nawet wycięcia konkretnego detalu.