Preszpan

Preszpan powstaje w skutek warstwowania, sprasowania i wygładzenia na mokro włókien roślinnych. Wykonywany jest z makulatury, twardej masy celulozowej i surowców włóknistych. Preszpan jest materiałem, który nie posada określonej temperatury mięknienia.

Właściwości

  • niska gęstość  1,10 – 1,25 g/cm3
  • wytrzymałość obciążenia termicznego ( krótkotrwałe ) w temperaturze 350 °C
  • łatwość w toczeniu, zgniataniu, wykrawaniu, a także w częściowym formowaniu.
  • odporność dielektryczne i na przebicie elektryczne
  • wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie i ścieranie

Zastosowanie

  • izolacja przewodników elektrycznych w silnikach transformatorach, aparaturze elektrycznej i innych urządzeniach elektrycznych,
  • uszczelki i podkładki do wody i olejów
  • artykuły biurowe, pudełka, okładki brulionów,
  • wykańczanie tkanin w przemyśle włókienniczym 

W naszej ofercie posiadamy płyty o różnych grubościach. Posiadamy też możliwość przycięcia płyty na konkretny wymiar lub nawet wycięcia konkretnego detalu.