Filc Techniczny

Filc techniczny jest materiałem o strukturze całkowicie złożonej z naturalnych włókien, powiązanych w procesie mechanicznym, fizycznym i chemicznym. Filc jest jednym z najstarszych wyrobów włókienniczych wytwarzanych przez ludzi, prawdopodobnie starszym od tkactwa.

Filc techniczny znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Filce stosuje się do wyrobu kapeluszy, beretów, obuwia, różnego rodzaju tarcz polerskich, uszczelek, podkładek, wykładzin izolacyjnych i dźwiękochłonnych, jak również na okleiny młoteczków klawiatur do pianin i fortepianów. W uszczelnieniach wykorzystywany do wykonywania podkładek i uszczelek spełniających rolę uszczelnień amortyzatorów czy wypełnień wibroizolacyjnych. Natomiast kształtki filcowe nasycone środkami smarnymi spełniają rolę elementów dozorujących smary i oleje.

Specyfikacja produktu:

  • Grubość: od 2 mm do 30 mm
  • Gęstość: od 0,18 g/cm3 do 0,70 g/cm3
  • Wysokość: od 1,40 m do 2,00 m
  • Kolor: Biały / Szary

Filc techniczny dostępny jest w postaci beli oraz w postaci płyt o wymiarach 1000 x 1000.

Właściwość Jednostka Wartość Norma
Masa powierzchniowa po aklimatyzacji g/cm2 3780,2 PN-P-04613 (E)
Wytrzymałość na zrywanie w poprzek włókien kPa 5560 PN-EN-29073-3
Wytrzymałość na zrywanie wzdłuż włókien kPa 4000 PN-EN-29073-3
Wydłużenie przy zrywaniu w poprzek włókien % 59,5 PN-EN-29073-3
Wydłużenie przy zrywaniu w wzdłuż włókien % 97,0 PN-EN-29073-3
Wilgotność % 10,67 PN-91/P-04601

Filc Polerski

Filc polerski wykorzystywany jest do obróbki wykańczającej, która ma na celu uzyskanie żądanej gładkości i połysku powierzchni przedmiotu polerowanego wykonanego najczęściej z metalu, szkła czy tworzyw sztucznych. Dostępny w różnych formatach i kształtkach.

W ofercie posiadamy filc biały i szary w rolkach, z możliwością wycięcia kształtu wybranego przez klienta.

Specyfikacja produktu:

  • Grubość: od 3 mm do 50 mm
  • Gęstość: od 0,34 g/cm3 do 0,70 g/cm3
  • 0,34 g/cm3 – miękki
  • 0,50 g/cm3 – średni
  • 0,68 g/cm3 – twardy
  • Kolor: Biały / Szary