Strona główna » Produkty » Elastomery » Gumy » Płyta kwasoodporna EPDM
płyta kwasoodporna epdm
guma epdm

Guma EPDM

Guma EPDM (kauczuk etylenowo propylenowo dienowy) otrzymywana jest z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych. Płyta kwasoodporna EPDM jest usieciowana w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej. Wykorzystuje się ją m.in. do uszczelnienia okien i drzwi czy izolacji dachów i tarasów.

Właściwości

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
 • odporność na ścieranie i zrywanie,
 • temperatura pracy od -50°C do 130°C,
 • twardość: 45 ºSh do 85ºSh,
 • niski współczynnik odkształcenia trwałego po ściskaniu,
 • odporność termiczna.

Zastosowanie

 • uszczelnienia okien i drzwi,
 • profile uszczelniające,
 • elementy amortyzujące,
 • powierzchnie placu zabaw,
 • opony, dętki i odboje,
 • izolacja dachów i tarasów.

EPDM wykazuje odporność na

 • gorącą wodę i parę wodną,
 • płyn hamulcowy,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne HSC i HSD,
 • glikol, aceton, ozon,
 • ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
 • roztwory mydła i środki piorące,
 • środki chłodnicze,
 • roztwory kwasów i zasad.

EPDM nie wykazuje odporności na

 • kwasy nieorganiczne,
 • oleje mineralne,
 • smary mineralne,
 • benzynę,
 • węglowodory aromatyczne (toulen, ksylen).

W naszej ofercie posiadamy płyty, wałki, profile i sznury o różnych grubościach i wielkościach. Oferujemy także możliwość przycięcia płyty na konkretny wymiar lub nawet wycięcia konkretnego detalu.