Kompensatory tkaninowe

Dostępne w naszej ofercie kompensatory to elastyczne łączniki rurociągów oraz kanałów w instalacjach przemysłowych. Zapewniają prawidłową kompensację przemieszczeń cieplnych imechanicznych kanałów spalin, rurociągów gorącego powietrza oraz innych mediów. Kompensatory naszej produkcji posiadają bardzo wiele zalet, wśród których wyróżnić należy:

  1. Brak azbestu i innych szkodliwych materiałów znajdujących się w ich budowie.
  2. Wykonywanie ich odbywa się na bazie najwyższej jakości tkanin silikatowych, aramidowych, szklanych, glinokrzemianowych i wszystkich innych, które zapewnią odpowiednie działanie instalacji.
  3. Możliwość zastosowania ich w bardzo wysokich temperaturach, do 1000 stopni Celsjusza, a także przy zróżnicowanym nadciśnieniu – do 1 lub 3 bar (zależne od budowy).
  4. Ich produkcja odbywa się na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i realizowana jest przy użyciu najlepszych dostępnych technologii.
  5. Przejmowanie przemieszczenia w różnych kierunkach oraz przejmowanie i tłumienie drgania połączonych kanałów.
  6. Redukowanie hałasu.
  7. Łatwość montażu oraz bezproblemowość prac naprawczych lub konserwacyjnych.

 

Oferujemy również montaż oraz nadzór montażowy po zakupieniu przez Państwa kompensatorów. Nasze rozwiązania znajdują bardzo szerokie zastosowanie i są wykorzystywane w rafineriach, zakładach chemicznych, elektrowniach, zakładach papierniczych, cegielniach i cementowniach, a nawet w przemyśle stoczniowym.

 

Podstawowe materiały stosowane do budowy kompensatorów:

Tkaniny Odporność termiczna C Opis
Poliestrowa 150 Wysoka wytrzymałość na rezerwanie
Szklana typ E 450 Słabe kwasy i zasady, dobre własności izolacyjne
Szklana tyb HT 700 Wysoka wytrzymałość termiczna, dobre właściwości izolacyjne
Silikatowa 1000 Najlepsze właściwości w zakresie wysokich temperatur
Armidowa 250 Wysoka odporność mechaniczna
Ceramiczna (zbrojona) 1260 Dobra izolacja cieplna
Siatka chromoniklowa 800 Stabilizuje kształt kompensatora, przenosi obciążenia ciśnieniowe
Poliester z PVC 70
Armidowa z silikonem 180
Szklana z silikonem 200 Słabe zasady i kwasy, odpornność na promieniowanie UV
Szklana z PTFE 260 Wysoka odporność chemiczna na prawie wszystkie media
Szklana z folią aluminiową 600 Posiada wysoką zdolność odbijania promieniowania cieplnego